Đây là các dự án nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *