Chiều tối nay, xã Trung Ngãi , huyện Vũng Liêm tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia xã nông thôn mới. Điểm nổi bật ở xã Trung Ngãi là không chỉ hoàn thành 19/19 tiêu chí mà còn thực hiện vượt chuẩn nhiều tiêu chí nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *