Mặc dù đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới hồi đầu tháng 6 vừa qua, thế nhưng đến nay xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm vẫn còn 2 tuyến đường giao thông liên ấp thi công cả năm rồi nhưng chưa xong. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *