Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tháng  3 – Tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã  triển khai nhiều phần việc thanh niên bảo vệ môi trường góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *