Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, sáng nay (16/10) mực triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch tại các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh lên theo triều cao hơn báo động 3 là 0,07 mét và cao hơn đỉnh triều rằm tháng 8 âm lịch 0,30 mét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *