Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đầu nguồn sông Cửu Long năm nay ít có khả năng lũ sớm và đỉnh lũ ở mức thấp nhưng ở các sông nội đồng tỉnh Vĩnh Long mực nước triều cường sẽ  cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *