Xu hướng sản xuất nông nghiệp ngày nay là nông nghiệp xanh, tức phải áp dụng các tiêu chuẩn Vietgap; Globalgap, sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học thay cho phân thuốc hóa học. Nông nghiệp xanh giúp an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *