Do ảnh hưởng của mưa lớn chiều tối qua kết hợp với đợt triều cường cuối tháng 8 âm lịch này, nên sáng nay nhiều tuyến hương lộ, đường liên ấp, nhà của người dân tại một số địa bàn thuộc 2 huyện Mang Thít và huyện Long Hồ bị nước tràn, ngập cục bộ gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *