Tại 2 xã cù lao Thanh Bình- Quới Thiện, huyện Vũng Liêm tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra gây ngập nhiều diện tích cây ăn trái của địa phương . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *