Tại xã Phú Quới và Thạnh Quới huyện Long Hồ  hai địa phương nằm phía Bắc quốc lộ 1 , sáng nay cũng bị ngập nặng  ở nhiều nơi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *