Trong ngày đầu của đợt triều cường tháng 8 âm lịch. Tại vùng chuyên canh màu khoai lang huyện Bình Tân, mặc dù triều cường dâng cao, nhưng nhờ địa phương chủ động công tác ứng phó nên chỉ ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nông thôn, chưa gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của bà con nông dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *