Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, sáng nay, mực nước trên các sông rạch trên địa bàn tỉnh đã vượt báo động 3 và  tiếp tục gây ảnh hưởng đến sản xuất , đời sống người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *