Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, hôm qua , Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp nhận máu nhân đạo tại thị xã Bình Minh. Trên 300 người đến đăng ký hiến máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *