Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại Vĩnh Long phát triển mạnh và thu hút đông đảo hộ hội viên, nông dân tham gia. Riêng trong giai đoạn giai đoạn 2018-2020, tỉnh có trên 204.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu các cấp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *