Sáng nay, hơn 200 điều tra viên và tổ trưởng điều tra ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đã  đồng loạt ra quân thu thập thông tin điều tra về dân số và nhà ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *