Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết và trao giải văn học nghệ thuật chuyên ngành mỹ thuật – nhiếp ảnh chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc thù của giải năm nay là là sáng tác theo nguyên mẫu người thật, việc thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *