Huyện Đoàn Trà Ôn phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo tổ chức Hội thi “Em yêu Lịch Sử Việt Nam”. Đây là năm thứ 4 liên tục, huyện Trà Ôn tổ chức Hội thi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *