Hiện tại mực nước đầu nguồn đang lên cao, những ngày tới triều cường đạt đỉnh có thể ảnh hưởng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Để chủ động ứng phó với các đợt triều cường, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Trà Ôn đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *