Nhằm tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, thúc đẩy giao thương hàng hóa, trong năm 2010, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, huyện Trà Ôn đầu tư trên 43 tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông tại địa phương.

Một công trình giao thông nông thôn đang được thi công. Ảnh minh họa

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Trà Ôn đã khởi công 4 công trình xây dựng đường giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng. Trong đó có những công trình trọng điểm của huyện như: công trình xây dựng tuyến giao thông Vĩnh Trinh – Gò Tranh dài 5.000 mét, tuyến đường Cầu Đình – Vĩnh Hòa, xã Trà Côn dài 3.500 mét, tuyến đường liên xã Xuân Hiệp – Hòa Bình…

Hiện tại, ngoài việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo đúng tiến độ, huyện Trà Ôn còn hoàn tất các thủ tục để khởi công tuyến đường An Thành – Kinh Đào, ở xã Lục Sĩ Thành, dài 8.700 mét, tuyến đường Xuân Hiệp – Vàm SaRài, dài 5.500 mét với tổng kinh phí đầu tư trên 28 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *