Năm nay dự báo tình hình hạn mặn tiếp diễn, nhiều khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng, gây ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân. Huyện Trà Ôn hiện đang thực hiện nhiều biện pháp chủ động ứng phó khi hạn mặn diễn biến bất thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *