Thực hiện trả lương qua tài khoản thẻ ATM đối với các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt hơn 82% trong tổng số đơn vị hưởng lương từ ngân sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *