Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh Vĩnh Long đã nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *