Nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng, chiều nay, Trường CĐKTTC Vĩnh Long tổ chức lễ ký kết hợp tác với 8 đơn vị, doanh nghiệp trong ngoài tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *