Sáng 22/5, cùng với cử tri toàn tỉnh, trên 101.000 cử tri của TP  Vĩnh Long đã hăng hái đi bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến dự khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *