Năm 2009, tuy chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng kinh tế Vĩnh Long vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nhờ làm tốt công tác vận động và triển khai thực hiện tốt các Chính sách thuế nên mức huy động vào ngân sách 9 tháng của tỉnh đạt khá.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ước đạt trên 1.161 tỷ đồng

Theo thống kê của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước trên 1.161 tỷ đồng, đạt 89,21% so dự toán năm. Trong đó, các khoản thu nội địa được gần 714 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 38,5 tỷ đồng và thu từ xổ số kiến thiết được hơn 404 tỷ đồng. Dự ước, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2009 khoảng 1.403,9 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch năm.

Về chi ngân sách, tính đến ngày 15/9, tổng chi ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Long ước thực hiện được gần 1.291 tỷ đồng, bằng 60,84% mức dự toán năm, trong đó, chi cho đầu tư phát triển được hơn 246 tỷ đồng và chi thường xuyên được 887 tỷ đồng.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *