Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Long từ đầu năm đến nay 4 ước được 1.632 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm và tăng 50,18% so với cùng kỳ năm trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *