Tại thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2014, Tổng dân số của tỉnh Vĩnh Long là 1.022.791 người, chiếm 1,06% dân số cả nước, giảm 1.916 người so với Tổng điều tra năm 2009. Đó là kết quả sơ bộ vừa được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Long công bố tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 chiều nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *