Sáng 13/01, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổng kết tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *