Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC,  góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, các ngành, từ ngày 01 đến ngày 8/11/2016, Sở TT và TT phối hợp với Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức hội thi tìm hiểu về “Ứng dụng CNTT trong CCHC”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *