Ban chỉ đạo Tổng phúc tra quân nhân dự bị tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng phúc tra dự bị năm 2013. Đây là  nhiệm vụ quân sự – quốc phòng trọng tâm của năm 2013 của Ban chỉ huy quân sự tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *