Kế thừa và phát huy những thành quả to lớn từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng” – Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị 07 về cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” – và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân…

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *