Tại buổi tọa đàm, các chủ cơ sở Homestay đã trình bày về kinh nghiệm trong việc hoạt động loại hình du lịch này. Đồng thời, cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *