Sáng nay, tại thành phố Vĩnh Long, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 01 năm 2009 và dự thảo đề án các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức, bộ máy và năng lực ngành tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *