Những năm đầu sau giải phóng, số tổ chức cơ sở Đảng ở tỉnh Vĩnh Long rất mỏng, thậm chí, nhiều xã, ấp không có Đảng viên. Với nỗ lực cao trong công tác xây dựng Đảng, đến nay, tại hầu hết các ấp, khóm trong tỉnh đều có chi bộ độc lập.

Tại hầu hết các ấp, khóm trong tỉnh Vĩnh Long đều có chi bộ độc lập

Theo thống kê của Tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 1981 toàn tỉnh mới có trên 200 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.000 Đảng viên. Đến năm 2008, khi thành lập Đảng bộ huyện Bình Tân, toàn tỉnh có 473 tổ chức cơ sở Đảng gồm 169 Đảng bộ và 304 chi bộ cơ sở. Trong 169 Đảng bộ cơ sở, có 1481 chi bộ trực thuộc.

Đến năm 2009, Đảng bộ tỉnh có 11 Đảng bộ trực thuộc, 539 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số trên 24.200 Đảng viên. Tại hầu hết các ấp, khóm trong tỉnh đều có chi bộ độc lập.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính ở cơ sở, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong các lọai hình tổ chức cơ sở Đảng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về lãnh đạo, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *