Chiều nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khóa 12 đến các UV BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *