Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh long vừa có công văn chỉ đạo “Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020”, nhằm  đảm  bảo đến cuối năm 2020  tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt 90% kế hoạch trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *