Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long phối hợp với Báo Giáo dục thành phố  Hồ Chí Minh  tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2016 cho học sinh của 12 trường trung học phổ thông trong tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *