Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 22.600 người Khmer, chiếm hơn 2,2% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu tại các địa phương: Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm, TX Bình Minh. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống đồng bào Khmer với nhiều chính sách. Trong đó, các chương trình tín dụng chính sách đặc thù đã giúp người dân tộc tại vùng khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *