Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức, tham gia nhiều cuộc hội chợ, phiên chợ trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá hàng Việt đến với người tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động này, nhất là hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *