Thực hiện mục tiêu tiến đến bảo hiểm xã hội toàn dân, ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách này và tích cực tham gia để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *