Đã qua 30 năm Việt Nam ứng phó với dịch HIV và chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 đã được đặt ra. Tại Vĩnh Long để góp phần đạt mục tiêu này, nhiều giải pháp thiết thực đã được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng khống chế sự lây nhiễm và chuyển sang giai đoạn AIDS của người nhiễm HIV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *