Công trình đê bao qua 4 ấp Mỹ Thạnh B, An Thạnh, An Thành và Tân Thành của xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn được triển khai nhiều tháng qua nhằm  đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân được thi công đạt trên 60% khối lượng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *