Những ngày này, nông dân Vĩnh Long thu hoạch lúa Đông Xuân gieo sạ đợt chính vụ con nước mùng 10/10 ÂL. Ngoài việc lúa có giá cao, thương lái còn nâng giá thu mua đối với những ruộng nông dân đã lấy tiền cọc giá thấp trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *