Để công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đạt hiệu quả, hằng năm, huyện Trà Ôn đều phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm tạo cho mọi người ý thức thực hiện tốt vấn đề này. Song, thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở địa phương trong thời gian qua vẫn còn nhiều điều bất cập, nhất là ở các khu vực chợ.

Chợ Trà Côn hiện có trên 300 hộ kinh doanh mua bán. Đây là một trong những chợ nông thôn sầm uất nhất ở huyện Trà Ôn. Vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ luôn được Ban quản lý chợ đặt lên hàng đầu. Thời gian qua, Ban quản lý chợ và Chính quyền địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất các các hộ kinh doanh bằng các hình thức như phổ biến kiến thức về công tác PCCC, vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm nội quy sử dụng điện và các quy định về PCCN.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra trên địa bàn huyện, vẫn còn nhiều chợ vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tại Chợ Vĩnh Xuân, do doanh nghiệp tư nhân Xuân Vĩnh đầu tư khai thác và quản lý, thời gian qua, doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư, xây dựng, chỉnh trang chợ nên hoạt động mua bán từng bước ổn định.

Riêng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, doanh nghiệp có 4 lao động, nhưng việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tham gia BHXH cho người lao động vẫn chưa được chú trọng. Việc trang bị các dụng cụ bảo hộ cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

Trong công tác PCCN, hầu hết các chợ trên địa bàn huyện đều có thành lập được đội PCCC, song nhiều nơi chỉ mang hình thức đối phó với lực lượng chức năng.

Qua thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn huyện Trà Ôn, thiết nghĩ, các Ban quản lý chợ, các doanh nghiệp trực tiếp khai thác, quản lý chợ và mỗi người dân tham gia hoạt động kinh doanh ở các chợ cần xác định đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Có như thế, công tác này mới được chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *