Chiều nay, Thư viện tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban quản lý dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” tổ chức Ngày hội Internet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *