Để khắc phục tình trạng lúa Hè Thu tồn đọng trong dân, ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo vụ Hè Thu năm 2010. Thời hạn mua tạm trữ trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15/7 và kết thúc vào ngày 15/9.

Các doanh nghiệp sẽ thực hiện mua lúa gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường. Ảnh minh họa

Theo đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ tổ chức phân bổ cho các doanh nghiệp thành viên thu mua số lúa gạo tạm trữ nói trên, trong đó có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2009 – 2010.

Các doanh nghiệp sẽ thực hiện mua lúa gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa gạo tạm trữ. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng tính từ ngày 15/7 đến 15/11.

Theo Bộ NN – PTNT, sản lượng lúa Hè Thu thu hoạch trong tháng 6 của khu vực ĐBSCL đạt khoảng 900.000 tấn. Ước tính, xuất khẩu gạo trong tháng 6 của cả nước đạt 720.000 tấn, với kim ngạch đạt 370 triệu USD, đưa lượng gạo xuất khẩu của 6 tháng đầu năm lên 3,6 triệu tấn, với kim ngạch 1,87 tỷ USD.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *