Trên cơ sở đề nghị của Bộ xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long , hôm nay (31/7)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết  định số 1158 công nhận Thành phố Vĩnh Long  là đô thị loại II , trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *