Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *