Thực hiện công văn của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long về việc xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống mới, Chi cục kiểm lâm và quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản đã tiến hành hỗ trợ thu hồi sản phẩm pate Minh Chay của các khách hàng trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *