Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đang triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Tuy nhiên, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh thu hút thêm lực lượng bác sĩ, bệnh viện rất cần được đầu tư thêm trang thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *